Izvozni rov

Vhod v Rudnik Sitarjevec

Vodeni ogledi
Izvozni rov

Rudnik Sitarjevec Litija je sodobni podzemni muzej, ki obiskovalcem s svojo vsebino ponuja vpogled v raznolikost geološke naravne dediščine, svet netopirjev, pajkov in gliv, tako kakor tudi v bogastvo rudarskega izročila. Vse to doživite že v izvoznem rovu, ki je lahko dostopen za skoraj vse skupine obiskovalcev.

Čaroben svet litijskega podzemlja

Muzejska postavitev izhaja iz prostorskih danosti podzemne arhitekture, s poudarkom na detajlih stiliziranega kristala cinabarita, ki se kot rdeča nit vleče od pred vhodom postavljenega informacijskega stebra v notranjost rudnika. Obiskovalec doživi njegovo presenetljivo barvitost, je v stiku z okoljem nastanka kamnin in okamnin, nakitom in uporabo barv narejenih iz le-teh,...

Ob vodenju po Izvoznem rovu se zgodbe mineralov prepletajo z zgodbami rudarjev. Spoznali boste način rudarjenja v zadnjem obdobju delovanja rudnika. Ogledali si boste zbirko rudarskega orodja, slišali kako rudarsko anekdoto in legendo o sveti Barbari, zavetnici rudarjev.  Svoje raziskovanje boste nadaljevali z ogledom skoraj vertikalnega odkopnega polja s še nerazkrito žilo barita, rekonstrukcijo lesenega podporja, tračnic z rudarskim vozičkom ter bogato zbirko kamnin in rud Sitarjevca. V rudniški dvorani si boste ogledali kratek film o rudniku.

Preplet naravnih znamenitosti in umetniškega ustvarjanja doseže vrhunec z rekonstrukcijo in interpretacijo paleookolja ter pomena svetlobe v rudniku Sitarjevec. Umetniki so slednje izrazili s svetlobnim performansom neobičajnih svetil, kresničk, ki so jih obesili pod strop rudniškega jaška.

Dobro je vedeti

  • Ogled je možen samo s predhodno najavo - rezervacija.
  • Obisk je primeren za vse, tudi za gibalno ovirane, ker rov nima naklona.
  • Obiskovalec prejme zaščitno opremo – čelado, priporočamo udobno obutev in obleko.
  • Najmanjša skupina za ogled so 4 osebe.
  • Glede na željo obiskovalcev se v rovu lahko postreže z rudarsko kulinariko - Sitarjevška malca.
  • Ogled rudnika traja do ene ure.
  • V rovu je stalna temperatura 10 °C in 100 % vlaga.
Kapnik v rudniku Sitarjevec

Pripravljeni na doživetje edinstvenega litijskega podzemlja?

Ogledi možni od četrtka do nedelje od 9:00 - 12:00 in 15:00 - 18:00.

Obisk je možen le ob predhodnem naročilu. Ogled skupine tudi izven obratovalnega časa.

Ogled cenika