IZJAVA O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČA RUDNIK SITARJEVEC LITIJA

Izjava o dostopnosti spletišča Rudnik Sitarjevec Litija

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče rudniksitarjevec.si, ki je na podlagi koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske javne službe organiziranja in izvajanja spodbujanja razvoja turizma v Občini Litija, dan v upravljanje Razvojnemu centru Srca Slovenije, d.o.o., ki že od leta 2000 vodi, koordinira in povezuje razvojne projekte na območju Srca Slovenije v Republiki Sloveniji. Ta spletna stran je digitalna informacijska vstopna točka za vse obiskovalce spletišča rudniksitarjevec.si.

Uporabo spletišča želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato ga nenehno oblikujemo in prilagajamo tako, da je enostaven za uporabo in dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti:

 • uporabnikom z okvarami vida (slepim, slabovidnim, barvno slepim),
 • uporabnikom z okvarami sluha (gluhim, naglušnim, gluho-slepim) ter
 • uporabnikom z različnimi kognitivnimi okvarami in motnjami v razumevanju.

Stopnja skladnosti

Spletišče rudniksitarjevec.si je usklajen z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA). Spletne strani in vsebine so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0. Skladnost dostopnosti spletišča rudniksitarjevec.si s smernicami WCAG ustreza stopnji AA.

Za slabovidne smo zagotovili:

 1. Zadostno kontrastnost:
  • Ustrezne barvne sheme omogočajo preglednost in berljivost spletišča:
   • bel tekst na črni podlagi,
   • črni tekst na beli podlagi,
   • uporaba oranžnih odtenkov pri gumbih in pri prikazu odziva menijske vrstice, ki imajo najvišjo stopnjo ocene kontrastnosti,
   • Ugotavljamo, da v nekaj primerih podnaslovov, še lahko izboljšamo kontrastnost. Ti podnaslovi se bodo še kontrastno optimizirali.
 2. Zadostno velikost pisave v naslovih in besedilih, skladno s HTML5 standardi. Drobtinice na spletišču še niso dodane.
 3. Bralniki, kot na primer »Narrator«, preberejo celotno vsebino, ki je objavljena na spletišču, ne glede na spletni iskalnik:
  • lahko se zgodi, da določene slike ne bodo opisane z bralnikom, ker še ni zagotovljen opis za vse objavljene fotografije.

Opisi dogodkov, splošne informacije in druge vsebine so dopolnjene z grafičnimi elementi, za lažje branje in razumevanje vsebine, ki imajo ustrezno besedilno alternativo. Lahko se zgodi, da kateri od grafičnih elementov (npr. slike) tehnični pripomočki ne bodo zaznali, kot so bralniki spletnih strani in tipkovnice. Tudi te pomanjkljivosti bodo postopoma odpravljene.

Pri pisanju besedil pazimo na razumljiva in enostavna besedila. V primeru, da jih uporabniki ne razumejo so vsi naši kontaktni podatki objavljeni na spletišču, tako da nas uporabniki vedno lahko kontaktirajo za pomoč.

Ugotavljamo da spletišče rudniksitarjevec.si v 94% zagotavlja dostopnostsvojim uporabnikom.

Spletišče rudniksitarjevec.si ima objavljen zemljevid celotnega spletnega mesta.

Vse podstrani spletišča imajo svoja unikatna imena, ki se prikažejo na zavihku brskalnika.

Meni Vsebine je ustrezno dostopen za uporabo in ne zaznavamo težav niti pri bralnikih zaslona.

Iskalnik po spletišču rudniksitarjeves.si izvaja iskanja po vseh spletnih mestih, ki so del tega spletišča.

Gnezdenje naslovnih oznak poglavij (Naslovi ali Headings) na spletišču v večini spletnih mest sledi priporočenemu zaporedju.

Obrazec za rezervacijo, ki je objavljen na spletišču, je odziven na tehnične pripomočke.

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo dostopnosti spletišča rudniksitarjevec.si za uporabnike z različnimi invalidnostmi in oviranostmi, nas lahko o tem obvestite na elektronski naslov [email protected] ali po telefonu +386 51 312 739.

Delovni čas Razvojnega centra Srca Slovenije je vsak delovnik od 8 do 16 ure.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)

Inšpektorat za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
Spletno mesto: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/
Datum objave spletišča rudniksitarjevec.si: 02.05.2021

Kazalo strani

/en/visit-the-mine/shop-and-souvenirs/the-export-pit/obisci-rudnik/trgovina-in-spominki/

Datoteke